عکس طنز روز : چطوری روزه دار … / حامد قاف

عکس طنز روز : چطوری روزه دار … کاری از : حامد قاف    

ادامه مطلب...

علیخانی : اگر نظر مردم برای اعضای شورای شهر مهم بود، محسن هاشمی شهردار می‌شد / تصمیم پشت پرده ای که بعضی از اعضا شورا ادعایش را دارند وجود ندارد

نگام ، سیاسی _ عضو شورای شهر تهران گفت: «شهروندان تهرانی قبل از انتخاب ۷ کاندیدا نظرشان را صریح گفته

ادامه مطلب...