آخرین وضعیت علیرضا گلی‌پور، زندانی اعتصاب غذایی

نگام، حقوق بشر – وکیل مدافع علیرضا گلی پور، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین که در اعتصاب غذای اعتراضی

ادامه مطلب...

اعمال کاهش حبس برای علیرضا گلی‌پور

نگام، حقوق بشر – وکیل مدافع علیرضا گلی پور، زندانی امنیتی محبوس در زندان اوین که در اعتصاب غذای اعتراضی

ادامه مطلب...

وضعیت علیرضا گلی‌پور در هجدهمین روز اعتصاب

نگام، حقوق بشر – علیرضا گلی پور، زندانی امنیتی علیرغم خونریزی دستگاه گوارشی و کاهش وزن همچنان در اعتصاب غذای

ادامه مطلب...

پس از ۱۳ روز؛ علیرضا گلی‌پور همچنان در اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برد

نگام، حقوق بشر – علیرضا گلی پور، زندانی امنیتی پس از گذشت ۱۳ روز همچنان در اعتصاب غذای اعتراضی به

ادامه مطلب...