اقتصاد ایران در تله نقدینگی / علی مزروعی

سئوال این است : نرخ برابری ارزهای خارجی با ریال طی شش ماه گذشته بیش از دو برابر افزایش داشته

ادامه مطلب...

نفت، رشد اقتصادی و استبداد / علی مزروعی

فساد رو به افزایش مانع از رشد می شود. ثروت ناشی از معادن ممکن است از باز توزیع قدرت سیاسی

ادامه مطلب...

چارچوب نظری و راهکارهای عملی گذار به مردمسالاری در ایران

آیا مردمسالاری و توسعه یافتگی یا استبداد و عقب افتادگی جوامع و کشورها تقدیر تاریخی آنهاست؟ اگر پاسخ منفی است

ادامه مطلب...

کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فرا روی آن

کنفرانس گام دوم بازگشت به مردم سالاری و چالش های فرا روی آن همزمان با پیروزی لیست امید در اکثر حوزه

ادامه مطلب...

ارزیابی عملکرد دولت روحانی در عمل به وعده ها

انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال ٩٢ صحنه کارزار انتخاباتی هشت نامزد بود. در این کارزار انتخاباتی هر نامزدی تلاش

ادامه مطلب...

مجلس دهم همان مجلسی‌ است که اصلاح‌طلبان دنبال آن بودند

قدم بعدی اصلاح‌طلبان چیست؟ آن‌ها چه برنامه‌ای برای پسا انتخابات دارند؟‌ با وجود حذف محمد یزدی که ریاست خبرگان پیشین

ادامه مطلب...

اقتصاد ایران در تنگنای توسعه

برای ” مسئله شناسی اقتصاد ایران ” چه ” مدلی ” را می توان بکارگرفت؟ دراین باره دیدگاه های مختلفی

ادامه مطلب...