عکس طنز روز : واکنش احتمالی کیهان به این عکس؛ دست انداختن رییس‌جمهور کرواسی بر گردن پوتین، توطئه از پیش طراحی شده بود

عکس طنز روز : واکنش احتمالی کیهان به این عکس؛ دست انداختن رییس‌جمهور کرواسی بر گردن پوتین، توطئه از پیش

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : رونمایی از لوگو و برنامه های شبکه‌های دولتی و شبکه مجلس / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : رونمایی از لوگو و برنامه های شبکه‌های دولتی و شبکه مجلس کاری از : احمدرضا

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : کاربردهای احتمالی اسکناس در آینده / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : کاربردهای احتمالی اسکناس در آینده کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : نرخِ جدید دعوا هم رسید

  عکس طنز روز : نرخِ جدید دعوا هم رسید

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : در حاشیه استفاده از برخی وسایل یکبار مصرف در اتاق‌های عمل / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : در حاشیه استفاده از برخی وسایل یکبار مصرف در اتاق‌های عمل کاری از : احمدرضا

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : نمونه ی نایابی از یک نوع مارمولک / حسین رزاق

  عکس طنز روز : نمونه ی نایابی از یک نوع مارمولک کاری از : حسین رزاق

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : فردوسی پور ایده آل از نظر روزنامه کیهان / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : فردوسی پور ایده آل از نظر روزنامه کیهان کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : کاربرد بخارشور در علم پزشکی ؛ به بهانه ی خبر واردات بخارشور توسط شرکت های داروسازی با ارز دولتی / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : کاربرد بخارشور در علم پزشکی به بهانه ی خبر واردات بخارشور توسط شرکت های داروسازی با

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : تبلیغات تلویزیون احتمالا در زمان پخش بازی فینال جام جهانی بدین شکل شود

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : آسایشگاه روانی

ادامه مطلب...