غفلت حاکمیت از انقلاب در زیرپوست شهرها

مهرداد شاکری بعد از خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم ها علیه ایران حاکمیت سعی دارد با برگزاری شوهای

ادامه مطلب...