شعر سیاسی : فرار… تا ته ِ بن بستی ِ خیابان هاش… / فاطمه اختصاری

گرسنه ایم ولی داس های خونی با سکوت مزرعه ها جور درنمی آید گرسنه ایم ولی گندمی که کاشته ایم

ادامه مطلب...

شعرسیاسی: تمام شهر پر از مغزهای معترض است ، برای این همه سر، چوب دار می خواهیم / فاطمه اختصاری

گرسنه ایم ولی داس های خونی با سکوت مزرعه ها جور درنمی آید گرسنه ایم ولی گندمی که کاشته ایم

ادامه مطلب...

فروغ؛ زن سنتی زمانه خودش بود

نگام ، سرویس گفتگو _ پالام پلوم پلیچ / باز هم دست تو رو شد / که گرگ هستی و

ادامه مطلب...

محکومیت کیوان کریمی به اتهام توهین به مقدسات و رابطه نامشروع

کیوان کریمی، مستندساز ایرانی که دو سال پیش با ساخت فیلمی کوتاه با نام «ماجرای زن و شوهر» به شهرت رسید،

ادامه مطلب...