شیخ: روشن بود که عملیات کربلای ۴ لو رفته است/ اگر عملیات کربلای ۴ برای فریب دشمن بوده، چرا تا این حد تلفات داده‌ایم؟

نگام ، سیاسی _ عضو فراکسیون امید مجلس گفت: دو روز قبل از عملیات کربلای ۴ هواپیماهای عراقی عکسبرداری کردند و

ادامه مطلب...