خامنه ای ، دیکتاتوری لمپن / حسن مقیمی

ترامپ از برجام خارج شد تا رهبر لمپن نظام فرصت را غنیمت بشمارد دوباره افکار مریضش را بر زبان مبارک

ادامه مطلب...

احمدنجفی: من لمپن هستم یا اینهایی که درجلساتشان با هم درگیری فیزیکی دارند؟

نگام ، فرهنگ و هنر _ روزنامه وقایع اتفاقیه به حاشیه های اکران فیلم احمدنجفی پرداخته است. احمدنجفی به این

ادامه مطلب...