بمباران منظومه شمسی با دنباله‌دارها

نگام ، علم وتکنولوژی _ داده‌های جدید ماهواره “گایا” که متعلق به “آژانس فضایی اروپا” است نشان می‌دهد حرکت ۳۰۰

ادامه مطلب...

تغییرات صورت فلکی شکارچی تا ۴۵۰ هزار سال آینده

نگام، علم و تکنولوژی – آژانس فضایی اروپا (ESA) با استفاده از داده‌های ماهواره‌های گایا و هیپارکاس، ویدیویی را از

ادامه مطلب...