وکیل مدافع علی مطهری: متهمان آمریت حمله به موکلم در شیراز همگی نظامی بودند

نگام، سیاسی _بر اساس نظر دیوان عالی کشور دادسرای نظامی شیراز در رسیدگی به پرونده حمله به علی مطهری صالح

ادامه مطلب...