تصویب قطعنامه اعتراض به نقض حقوق بشر در ایران در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل

  نگام ، حقوق بشر  _ کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد پنجشنبه ۲۴ آبان قطعنامه پیشنهادی کانادا در

ادامه مطلب...

زندانیان سیاسی زاهدان خطاب به مجمع عمومی سازمان ملل؛ پیام ما را به رئیس جمهور ایران برسانید

    نگام ؛ حقوق بشر  _ جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی زاهدان طی نامه‌ای سرگشاده خطاب به مجمع

ادامه مطلب...