روی سخنم با شماست آغای خامنه ای / میثم(محمدهادی)بازیاری

به قول دوست و برادر شاعرم ما سوژه های خنده دنیاییم جایی که یک فقیر گنابادی با یک دوپاره ذکر

ادامه مطلب...

شعر سیاسی: به رغم‌ مدعیانی که منع عشق کنند ، جمال چهره محصور اختر است حجت ما / میثم(محمدهادی)بازیاری

سلام حضرت آغای شال فتنه به دوش به شال سبز پناه آوردی،فریب دهی؟ میان برف نشستی چه نیتی داری؟ به

ادامه مطلب...

تریبون نماز جمعه،صدا و سیما و کیهان،تیر سه شعبه ای که گلوی دولت را به قصد کشت نشانه رفته اند / میثم(محمدهادی)بازیاری

صدا و سیما و تریبون نماز جمعه بعنوان مجموعه هایی که تحت نظر رهبری اداره میشوند و در سیاست های

ادامه مطلب...

شعر سیاسی :خواهر ، تمام منظره هایش خیالی است / میثم ( محمدهادی) بازیاری

  سال هزار و سیصد و نود و…خشکسالی است بابا و سفره پاره و دستی که خالی است   اینجا

ادامه مطلب...

طنز سیاسی : نظام ایران و داستان فیلترینگ/خواستند ابرویش را درست کنند زدند چشمش را کور کردند / میثم ( محمدهادی ) بازیاری

انگار قرار نیست نظام ایران جهت ترمیم حافظه تاریخی خود و درمان آن کاری انجام دهد و دوست دارند حافظه

ادامه مطلب...

امان دهید به من حرف در گلو دارم/ هنوز اول راهم و آرزو دارم / میثم ( محمد هادی ) بازیاری

امان دهید به من حرف در گلو دارم هنوز اول راهم و آرزو دارم امان دهید بگویم تمام دردم را

ادامه مطلب...

شعر سیاسی: این روزها حتی خدا را هم بر سفره ی نمرود می بینم / میثم ( محمدهادی ) بازیاری

در پیچ در پیچ تنت هرشب،خوابی شبیه رود می بینم خورشید را بر اوج یک کوه و یک دشت نامحدود

ادامه مطلب...

علم الهدی همه را به کیش خود پندارد / محمدهادی ( میثم ) بازیاری

ظاهرا آقای علم الهدی امام جماعت نامحترم که نه بلکه خداوندگار ملک خراسان این روزها در عیش و نوش و

ادامه مطلب...