انتقال محمد صابر ملک‌ رئیسی به زندان اردبیل

نگام، حقوق بشر – محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ که هشتمین سال حکم زندان خود را سپری می

ادامه مطلب...

حقوق شهروندی شما شامل من نمی شود؟ من یک روز دستبند و پابند شده در سرما تا شب به میله در حیاط زندان اردبیل بودم

نگام، حقوق بشر – محمد صابر ملک‌ رئیسی زندانی سیاسی بلوچ در سن ۱۷ سالگی بازداشت و به ۱۵ سال زندان

ادامه مطلب...