نامه آتنا دائمی در رابطه با وضعیت محمد نظری؛ ۲۴ سال یعنی ۸۷۶۰ روز و شب

نگام، حقوق – آتنا دائمی کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین طی نامه ای سرگشاده نسبت به وضعیت محمد نظری،

ادامه مطلب...

نامه دردآور محمد نظری؛ من بی‌کس‌ترین زندانی این شهرم

نگام، حقوق بشر – محمد نظری، زندانی سیاسی در زندان رجایی شهر در سومین ماه از اعتصاب غذای خود نامه‌ای

ادامه مطلب...

نگرانی روزافزون خانواده محمد نظری از وضعیت او

نگام، حقوق بشر – خانواده محمد نظری، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج که علیرغم بیماری از ۸

ادامه مطلب...