بیانیه صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی؛ با فریادی رساتر، زنجیر را از پای صالحی باز کنیم

نگام، حقوق بشر – بیش از ۵۳۶ تن از فعالان سیاسی و مدنی با امضای بیانیه ای نسبت به رفتارهای فراقانونی

ادامه مطلب...

فرزند محمود صالحی: پزشکی قانونی اعلام کرده پدرم تحمل حبس را ندارد

نگام، حقوق بشر – محمود صالحی، فعال کارگری روز گذشته، به رغم توصیه پزشکان به زندان مرکزی سقز بازگردانده شده

ادامه مطلب...

بازداشت محمود صالحی، فعال کارگری

نگام، حقوق بشر – محمود صالحی، فعال سرشناس کارگری در حالی که در بیمارستان برای انجام عمل دیالیز به سر

ادامه مطلب...