استخدام مدال‌آوران در بن‌بست/ رد درخواست ۲۱۶ قهرمان

نگام، ورزشی – وزارت ورزش درخواست ۸۴ مدال آور برای استخدام را در دستور کار قرارداده اما بی توجهی یا

ادامه مطلب...

پاداش‌های مدال‌آوران المپیک چه شد؟ قهرمانان بدون «کفش» درانتظار «استخدام»/خیلی‌ها وعده دادند و رفتند

نگام، ورزشی – یکسال از المپیک ۲۰۱۶ گذشته اما هنوز تعدادی از نهادها و سازمان‌هایی که وعده پاداش به مدال‌آوران

ادامه مطلب...