مذاکره تبادل زندانیان بدون دخالت دولت!/ چه کسی نزار زاکا زندانی آمریکایی لبنانی را آزاد کرد؟

پایگاه خبری / تحلیلی نگام _ عباس ابراهیم فرمانده امنیت عمومی لبنان با هدف آزاد کردن نزار زاکا تبعه آمریکایی

ادامه مطلب...