نامه زندانی سیاسی مریم اکبری منفرد از زندان اوین «فریاد شما بی جواب نخواهد ماند»

نگام، حقوق بشر – مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی وفعال حقوق بشری که در حال تحمل حکم ۱۵ ساله حبس

ادامه مطلب...

نامه مریم اکبری منفرد به سفرای بازدید کننده از اوین؛ به قهقرا رفتن انسان و انسانیت را با چشم های خویش شاهد بودم

نگام، حقوق بشر – مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی محبوس در بند نسوان (زنان) زندان اوین، در نامه ای خطاب

ادامه مطلب...

محرومیت مریم اکبری منفرد از درمان در بند زنان زندان اوین

نگام، حقوق بشر – مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی در بند نسوان (زنان) زندان اوین، علیرغم بیماری، از رسیدگی پزشکی

ادامه مطلب...