آخوندی: پیشنهاد تعیین عوارض بر سوخت به‌جای عوارض بزرگراه‌ها به‌عنوان درآمدی برای وزارت راه/ طرح مسکن اجتماعی به‌علت نبود اعتبار اجرایی نشد

نگام ، اقتصادی _ وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند ورود فاینانس به کشور برای پروژه‌های عمرانی گفت:

ادامه مطلب...

با هدف مهار مهاجرت از روستا به شهر؛ استارت عملی برای مسکن اجتماعی زده شد

نگام، اقتصادی – بنیاد مسکن وکمیته امداد به‌عنوان دو نهاد متولی تامین مسکن کم‌درآمدها و «مسوول ساماندهی و رسیدگی به

ادامه مطلب...