سرمایه‌گذاری درخدمات بیشترین بازدهی را داشت / خدمات محبوب‌ترین بخش اشتغالزا در یک دهه گذشته/ کشاورزی از سکه افتاد

نگام ، اقتصادی _ بررسی سهم بخش های مختلف اقتصاد از اشتغال نشان می دهد در یک دهه گذشته بخش

ادامه مطلب...

گفتگوی نگام با سهراب چمن آرا ، نویسنده و تحلیلگر سیاسی / تغییر در قانون اساسی ایران

نگام ، سرویس گفتگو _ در نوبت گفتگوی امروز همکلام شدیم با آقای سهراب چمن آرا ، نویسنده و تحلیلگر

ادامه مطلب...