نجات ۲۱۸ مهاجر غیرقانونی از دریای اژه

نگام ، بین الملل _ نیروهای گارد ساحلی ترکیه ۲۱۸ تبعه خارجی که قصد سفر غیرقانونی به یونان داشتند را

ادامه مطلب...

از ورود غیرقانونی ۸۷۸ نفر به ترکیه جلوگیری شد

نگام ، بین الملل _ یگان‌های مرزی نیروی زمینی ترکیه ۸۷۸ نفر که قصد ورود غیرقانونی از سمت سوریه، عراق،

ادامه مطلب...

از ورود غیرقانونی ۱۲۸۳ نفر به ترکیه جلوگیری شد

نگام ، بین الملل _ نیروهای امنیتی ترکیه ۱۲۸۳ نفر که قصد ورود غیرقانونی از سمت سوریه، یونان و ایران

ادامه مطلب...

دستگیری ۲۴۰ مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه

نگام ، بین الملل _ نیروهای امنیتی ترکیه ۲۴۰ تبعه خارجی که قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشتند، دستگیر

ادامه مطلب...

تلفات مهاجران افغانستانی لشکر «فاطمیون» سپاه در سوریه: ۲ هزار کشته، ۸ هزار مجروح

نگام ، سیاسی _ لشکر فاطمیون سپاه پاسداران که از مهاجران افغاستانی ایران تشکیل شده تا کنون در جنگ دو

ادامه مطلب...

دستگیری ۴۸ مهاجر غیرقانونی در ازمیر ترکیه

نگام ، بین الملل _ نیرو های ژاندارمری ترکیه در استان ازمیر، ۴۸ تبعه خارجی که قصد داشتند به‌صورت غیرقانونی

ادامه مطلب...

از ورود غیرقانونی ۲۲۹۵ نفر به ترکیه جلوگیری شد

نگام ، بین الملل _ یگان‌های مرزی نیروی زمینی ترکیه ۲۲۹۵ نفر که قصد ورود غیرقانونی از سمت سوریه و

ادامه مطلب...

دستگیری ۲۰۷ مهاجر غیرقانونی در ادیرنه ترکیه

نگام ، بین الملل _ نیروهای امنیتی ترکیه در استان ادیرنه ۲۰۷ مهاجر که به طور غیرقانونی وارد کشور شده

ادامه مطلب...

دستگیری ۱۷۴ مهاجر غیرقانونی در ارزینجان ترکیه

نگام ، بین الملل _ نیروهای ژاندارمری استان ارزینجان ترکیه حین بازرسی از یک اتوبوس ۵۰ نفره ۱۷۴ نفر از

ادامه مطلب...

نجات ۱۹ مهاجر غیرقانونی در سواحل دریای اژه

نگام ، بین الملل _ نیروهای گارد ساحلی در استان چناق قلعه ترکیه ۱۹ تبعه افغانستان و ایران را در

ادامه مطلب...