کودکان آزاد

    مهین دخت ایرانی   هر نوع رفتار آزار دهنده که بمدت طولانی توسط افراد خانواده و یا افراد

ادامه مطلب...

میخواهم باتو صحبت کنم آقای دیکتاتور!

    ایراندخت     میخواهم باتو صحبت کنم آقای دیکتاتور! من نباید آواز بخوانم چون تو تحریک میشوی من

ادامه مطلب...

طلاق، خوب یا بد ؟

  مهین دخت ایرانی      طلاق ، کلمه ای که از دید اکثر مردم امری ناشایست و اشتباه محسوب

ادامه مطلب...

رهبری که رهبر نیست

  مهین دخت ایرانی    کنار پنجره هایی بیدار می شویم روبه طلول هایی پر حسرت طرز تلقی و صحبت

ادامه مطلب...

فساد اداری و ظلم به ارباب رجوع

  مهین دخت ایرانی      یکی از مسائلی که همه ما با ان برخورد کرده ایم روند کار اداری

ادامه مطلب...

در سوگ کارون

    مهین دخت ایرانی    چرا خوزستان؟؟؟ چرا کارون ؟؟؟؟ مگر خون دل های خورده شده در طی این

ادامه مطلب...

ازدواج و هزینه های گزاف

  مهین دخت ایرانی      یکی از مشکلاتی که این روزها مانعی برای ازدواج جوانان و به خصوص دختران

ادامه مطلب...

فیلتراینستاگرام ، آیا نیاز جامعه ما فیلترینگ است؟

  مهین دخت ایرانی   در اینکه باید اعتراف کنیم ما سالها و سالهاست به علت مصالح اندیشی ها و

ادامه مطلب...

ازدواج موقت و بیراهه هایی با کلاه شرع

  مهین دخت ایرانی    یکی از مسائل و مشکلاتی که ازدواج جوانان را به تاخیر می اندازد از نظر

ادامه مطلب...

جام های زهر در کام ما

    مهین دخت ایرانی      محض خدا فریادمان یکبار بالا رفت؟! وقتی به جای پنجره دیوار بالا رفت

ادامه مطلب...

کاوش در درون ، نیاز واقعی انسان دین مدار

      مهین دخت ایرانی      درون هر انسانی یک کودک تخس وجود دارد که گاهی دلش می

ادامه مطلب...

زن ، کمی واقعی تر و کمی زیباتر

    مهین دخت ایرانی   حقوق زن”واژه و مفهوم چالش برانگیزی که از دیرباز مطرح بوده و گاهی که

ادامه مطلب...

یک برگ از زندگی

    مهین دخت ایرانی      عاشقان جهان متحد شوید ولشکری عظیم سوی این تاریکی بفرستید من تنها مانده

ادامه مطلب...

۹ دی های حکومتی ودکای گرم شدن حاکمیت

    مهین دخت ایرانی      ماملت ایران در این چهاردهه کم سختی نکشیدیم هزاران تجمع باارزش تر از

ادامه مطلب...

مردم با کنشگران مدنی به یک نتیجه واحد رسیدند

  مهین دخت ایرانی        به مناسبت تولد یکی از دوستان به مراسم جشن تولد وی در یک

ادامه مطلب...