آیا موجودات فضایی هم به روش انسان ها در جستجوی حیات بیگانه هستند؟

نگام، علم و تکنولوژی – آیا موجودات فضایی هم به روش انسان ها در جستجوی حیات بیگانه هستند ؟ دانشمندان

ادامه مطلب...

آیا موجودات فضایی هم به روش انسان ها در جستجوی حیات بیگانه هستند؟

نگام، علم و تکنولوژی – آیا موجودات فضایی هم به روش انسان ها در جستجوی حیات بیگانه هستند ؟ دانشمندان

ادامه مطلب...

برقراری ارتباط با بیگانگان تا سال ۲۰۱۸؛ پیام انسان برای موجودات فضایی ارسال می‌شود!

نگام، علم و تکنولوژی – به نظر شما ارتباط با بیگانگان چگونه خواهد بود؟ دانشمندان سعی دارند تا پایان سال

ادامه مطلب...

افشاگری دانشمند آمریکایی قبل از مرگ؛ موجودات فضایی وجود دارند

نگام، علم و تکنولوژی – موجودات فضایی وجود دارند یا نه؟ بوید بوشمن (Boyd Bushman) به عنوان یک دانشمند اسبق

ادامه مطلب...

کره ماه توسط موجودات فضایی ساخته شده است ؛ بررسی یک ادعای جنجالی

نگام، علم و تکنولوژی – گروهی از دانشمندان روسی کره ماه را سازه‌ای مصنوعی خوانده و موجودات فضایی را به

ادامه مطلب...

ملاقات با موجودات فضایی سیاره پروکسیما بی ؛ بیگانگان به زمین آمدند!

نگام، علم و تکنولوژی – احتمال وجود بیگانگان در منظومه پروکسیما قنطورس برای اولین بار در حدود ۶۰ سال قبل

ادامه مطلب...

آیا انسان تنها موجود هوشمند در سراسر هستی است؟ دانشمندان پاسخ می دهند

نگام، علم و تکنولوژی – دانشمندان می‌گویند که میلیاردها میلیارد ستاره در سراسر دنیا وجود دارد، اما همچنان اثری از

ادامه مطلب...

ارتباط مصریان باستان با بیگانگان ؛ ۶ دلیل برای اثبات !

نگام، علم و تکنولوژی – آیا موجودات فضایی در زمان تمدن‌های قدیمی از زمین ملاقات کرده‌اند؟ در اینجا به بررسی

ادامه مطلب...

درخواست استخدام کودک ۹ ساله از ناسا برای محافظت از زمین در برابر موجودات فضایی و پاسخ رسمی ناسا!

نگام، علم و تکنولوژی – درخواست استخدام کودک ۹ ساله از ناسا خبری بود که مدتیست سروصدای زیادی ایجاد کرده

ادامه مطلب...

تمدن های فرازمینی می‌توانند از طریق اینترنت کهکشانی با همدیگر ارتباط برقرار کنند

نگام، علم و تکنولوژی – یک دانشمند با انتشار مقاله‌ای جدید، به بررسی نحوه برقراری ارتباط بین تمدن‌های هوشمند فرازمینی

ادامه مطلب...