روی سخنم با شماست آغای خامنه ای / میثم(محمدهادی)بازیاری

به قول دوست و برادر شاعرم ما سوژه های خنده دنیاییم جایی که یک فقیر گنابادی با یک دوپاره ذکر

ادامه مطلب...

موصل آزاد ، موصل بعد از داعش / میثم بازیاری،(محمدهادی)

دیدن شادی مردم موصل پس از آزادی کامل و شکست داعش قطعا برای هر ببیننده ای چه از نزدیک و

ادامه مطلب...