گفتگوی نگام با سید نادر آموزگار ، نویسنده ، مترجم و روزنامه نگار : آقای خامنه ای مدت هاست از اکثریت ملت بریده و قدرت خود را صرفا مدیون بسیج و سپاه است

نگام ؛ حسن مقیمی _علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس ایران، طرح سوال از وزیر دادگستری درباره دلایل ادامه

ادامه مطلب...

گفتگوی نگام با سید نادر آموزگار ، نویسنده ، مترجم و روزنامه نگار : تنها راه آشتی ملی و اصلاحات این است که آیت الله خامنه ای آسیب های وارده به جامعه در همه زمینه ها را که مستقیما نتیجه سیاست های غلط ایشان بوده به وضوح به گردن گرفته، از ملت بابت آن ها عذر خواهی نموده و قول اقدامات اصلاحی برای جبران آن ها را ظرف مدتی معین بدهد

نگام ؛ حسن مقیمی _ برای پی بردن به میزان ظرفیت‌های اصلاح در جمهوری اسلامی لازم نیست به سراغ موضوعات

ادامه مطلب...