اخبار روز اجتماعی ؛ هشدار رسمی وزارت بهداشت: کم‌آبی بیماری‌های ناشی از آب آلوده را افزایش می‌دهد / نگرانی از کمبود داروی هپاتیت B وC ؛ کاهش تولیدات شرکت‌های دارویی

نگام ؛ اجتماعی _ ویلاسازی و معدن‌کاوی بلندقامت‌ترین کوه کشور را تهدید می‌کند ؛ از دهه هفتاد هرگز افزایش دستمزد

ادامه مطلب...