تروریست تحت تعقیب پ.ک.ک در لیست سبز به هلاکت رسید

نگام ، بین الملل _ یکی از دو تروریستی که طی عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در شهر بیتلیس کشته شدند

ادامه مطلب...

هلاکت ۱۶ تروریست در عملیات نیروهای مسلح ترکیه

نگام ، بین الملل _ طی عملیات ضد تروریستی داخلی و برون مرزی نیروهای مسلح ترکیه، ۱۶ عنصر گروه تروریستی

ادامه مطلب...

هلاکت ۳ تروریست پ.ک.ک در استان سیرت ترکیه

نگام ، بین الملل _ نیروهای امنیتی ترکیه طی عملیاتی علیه گروه تروریستی پ.ک.ک در شهرستان پرواری استان سیرت٬ ۳

ادامه مطلب...