دستکش هوشمند The Language of Glove حرکات زبان اشاره را به متن تبدیل می‌کند

نگام، علم و تکنولوژی – دستکش هوشمند The Language of Glove (به فارسی زبان دستکش) با اهداف مختلفی از جمله

ادامه مطلب...

بازی‌های این فصل بوندس لیگا را به صورت واقعیت مجازی

نگام، علم و تکنولوژی – واقعیت مجازی و واقعیت افزوده دو مقوله‌ای هستند که خیلی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که

ادامه مطلب...