مصلحت نظام ؛ بکُش تا زنده بمانی / حسن مقیمی

سخن از قصاص و مرگ و اعدام نیست .سخن از حق و ناحق نیست. سخن از خودکشی دادن هم نیست.

ادامه مطلب...

اخبار روز حوادث ؛ حرفهای مرد ۳۶ ساله ای که دوستش را به خاطر اینستاگرام در ولنجک کشت/ دوست دارم پسرم دکتر شود/ ۵دقیقه تا ترکیه فاصله داشتم

نگام ، حوادث _ ماجرای پیچیده قتل زن جوان در مشهد/ شاگرد راننده کامیون قاتل است ؟  ، زلزله ۴

ادامه مطلب...