وزیر نیرو تحریم ها را به پای مردم نوشت

مهرداد شاکری صحبت های عجیب وزیر نیرو در مورد مصرف گرایی ایرانیان و توهین آشکار به مردم قطعا قابل گذشت

ادامه مطلب...