گفتگوی نگام با پطروس راد پیرامون مسائل داغ این روز های داخل ایران

نگام، سرویس گفتگو _ از سری گفتگوهای تلویزیون نگام در خدمت آقای پطروس راد ، شاعر و تحلیلگر مسائل سیاسی

ادامه مطلب...

گفتگوی نگام با پطروس راد پیرامون روابط فی مابین ایران و آمریکا بعد از انتخابات ایران و تنش های موجود

نگام ، سرویس گفتگو _ در نوبت گفتگوی امروز  سایت نگام ، همراه شده ایم با آقای پطروس راد ،شاعر

ادامه مطلب...