اخبار روز حقوق بشر ؛ شوک در پرونده نازنین زاغری با اتهام جدید نامشخص: «جهان این ناعدالتی و روند غیرقانونی» را بداند

نگام ، حقوق بشر _ صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق برای علیرضا سپاهی لائین، نویسنده و روزنامه نگار / سند

ادامه مطلب...