گزارش پزشکی قانونی از وجود «محل تزریق و کبودی» در بدن کاووس سید امامی‎‎

نگام ، حقوق بشر _ وکیل خانواده کاووس سید امامی خبر داد که در گزارش اولیه پزشکی قانونی «میزان کبودی‌ها

ادامه مطلب...

زندان یا مرکز خودکشی شدن؟!

آمار مرگ بازداشت‌شدگان در زندان ها که اعلام شده خودکشی کرده‌اند، رو به فزونی است. کاری از بهنام محمدی

ادامه مطلب...

قوه قضاییه ، مسوول مرگ شهروند ایرانی کانادایی کاووس سیدامامی در مرحله بازجویی

نگام ، حقوق بشر _ به دنبال اعلام خبر مرگ کاووس سیدامامی، شهروند ایرانی-کانادایی و استاد دانشگاه که دو هفته

ادامه مطلب...

انجمن جامعه‌شناسی ایران خواستار توضیح درباره مرگ استاد در زندان شد

نگام ، حقوق بشر  _ در واکنش به انتشار خبر “خودکشی” کاووس سیدامامی، استاد دانشگاه و فعال محیط زیست در

ادامه مطلب...