احتمال حمله نظامی مکرر در یک سال آینده به ایران / کریم عبداللهی

    با اینکه در این دو سه ماه گذشته بحث این بود که جنگی بین ایران و آمریکا اتفاق

ادامه مطلب...

جوامع ناگزیر از گذار به سوی دمکراسی هستند / کریم عبداللهی

جامعه امروز ما همچون اکثر کشورهای جهان سوم در حال گذار از وضعیت موجود به سمت دمکراسی و تقویت قانون

ادامه مطلب...

چگونگی تغییرات بنیادین اجتماعی / کریم عبداللهی

تقریبا اکثر افراد جامعه ما زشتی ها و قباحت ها را تشخیص میدهند و از کارهای غیر ‌اخلاقی و غیرانسانی

ادامه مطلب...

گفتگوی نگام با کریم عبداللهی پژوهشگرِ حوزه ی روابط بین الملل / ترامپ و آینده روابط ایران و امریکا

نگام ؛ حسن مقیمی _ می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. بهار دوره ریاست جمهوری ترامپ چندان نسیم‌ خوشایندی

ادامه مطلب...

ترامپ و آینده آمریکا و دنیای غرب / کریم عبداللهی

در طول تاریخ از امپراطوریهای باستان گرفته تا شوروی سابق هیچ امپراطور یا ابرقدرتی از بیرون متلاشی نشده بلکه از

ادامه مطلب...

تعریف اصلاح طلبی و اصلاح طلب / کریم عبداللهی

اصلاح طلبی؛ پیشرفت و آگاه شدن ناخواسته انسانهاست. رشد اندیشه هاست. آگاهی از حقوق شهروندی است احترام به قوانین و

ادامه مطلب...

جامعه جلوتر از حاکمان / کریم عبداللهی

در طول تاریخ، همیشه تغییرات اجتماعی جلوتر از بیداری حاکمان اتفاق افتاده است. از سال ۱۳۷۸ تا به امروز و

ادامه مطلب...