انسان ، گرگِ انسان است ((هابز)) / کریم عبداللهی

    در این کره خاکی هر چی که هست و می بینیم مصنوعی به نظر می رسد. به همین

ادامه مطلب...

گفتگوی نگام با کریم عبداللهی پژوهشگرِ حوزه ی روابط بین الملل : اعدام سلطان سکه برای این بود که قوه قضائیه بتواند قدرتش را نشان دهد / این اعدام نشان داد که دزدان و اختلاس گران هم باید بازی سیاسی را بلد باشند / بعضی زمان ها ، وصل شدن به مهمترین افراد و ارگانها هم ضامن امنیت این مهره ها نیست

    نگام ؛ حسن مقیمی _ صبح چهارشنبه، ٢٣ آبان (١۴ نوامبر)، دادستانی تهران گفت که حکم اعدام وحید مظلومین

ادامه مطلب...

(( مرگِ راهنما )) / کریم عبداللهی

    … سعی کنید در زندگی، قهرمان داستان خود باشید. آدمها زیاد تغییر نمی کنند بلکه این شرایط است

ادامه مطلب...

اندر فواید مطالعه‌ / کریم عبداللهی

    .. خیلی ها در جوامع جهان سوم حتی معنی و مفهوم مطالعه را نمیدانند و نقش مطالعه در

ادامه مطلب...

قدرتِ قدرت / کریم عبداللهی

    … ما همه حاشیه نشین هستیم حاشیه نشین قدرت، پس قدرت را درک نمیکنیم. البته این فقط به

ادامه مطلب...

چگونگی شکل گیری پارادایم فکری جدید / کریم عبداللهی

    گسترش و غلبه یک اندیشه جدید و یا حتی یک دین جدید نیازمند زمینه های فکری، شرایط، زمان

ادامه مطلب...

احتمال حمله نظامی مکرر در یک سال آینده به ایران / کریم عبداللهی

    با اینکه در این دو سه ماه گذشته بحث این بود که جنگی بین ایران و آمریکا اتفاق

ادامه مطلب...

جوامع ناگزیر از گذار به سوی دمکراسی هستند / کریم عبداللهی

جامعه امروز ما همچون اکثر کشورهای جهان سوم در حال گذار از وضعیت موجود به سمت دمکراسی و تقویت قانون

ادامه مطلب...

چگونگی تغییرات بنیادین اجتماعی / کریم عبداللهی

تقریبا اکثر افراد جامعه ما زشتی ها و قباحت ها را تشخیص میدهند و از کارهای غیر ‌اخلاقی و غیرانسانی

ادامه مطلب...

گفتگوی نگام با کریم عبداللهی پژوهشگرِ حوزه ی روابط بین الملل / ترامپ و آینده روابط ایران و امریکا

نگام ؛ حسن مقیمی _ می‌گویند سالی که نکوست از بهارش پیداست. بهار دوره ریاست جمهوری ترامپ چندان نسیم‌ خوشایندی

ادامه مطلب...

ترامپ و آینده آمریکا و دنیای غرب / کریم عبداللهی

در طول تاریخ از امپراطوریهای باستان گرفته تا شوروی سابق هیچ امپراطور یا ابرقدرتی از بیرون متلاشی نشده بلکه از

ادامه مطلب...

تعریف اصلاح طلبی و اصلاح طلب / کریم عبداللهی

اصلاح طلبی؛ پیشرفت و آگاه شدن ناخواسته انسانهاست. رشد اندیشه هاست. آگاهی از حقوق شهروندی است احترام به قوانین و

ادامه مطلب...

جامعه جلوتر از حاکمان / کریم عبداللهی

در طول تاریخ، همیشه تغییرات اجتماعی جلوتر از بیداری حاکمان اتفاق افتاده است. از سال ۱۳۷۸ تا به امروز و

ادامه مطلب...