گفتگوی نگام با آرمان مرتضوی ، خواننده سبک اعتراضی از آلمان / سناریوسازی های تاریخ مصرف گذشته برای کشتار معترضان در زندان ها

نگام ، حسن مقیمی _ جنبش ۸۸ و کشتار خیابانی معترضان و سناریو سازی های تلویزیونی و افتضاح کشتار های

ادامه مطلب...

گفتگوی نگام با کیان برزگر ، دبیر کل حزب وحدت ملی از کانادا / کشتار معترضان اخیر در خیابان ها و زندان های ایران

نگام ، حسن مقیمی _ حوادث کهریزک در سال ۸۸ و رو شدن مجدد دست قاتلان و عاملان آن ،

ادامه مطلب...

جنگ و کشتار مردم غیور بختیاری در ایذه به دست سپاه، آیا این نسل کشی نیست؟

نگام ،حوادث _ تجمعات اعتراضی مردم ایران در شهرهای مختلف گماکان ادامه دارد اما در شهر ایذه اتفاقات به گونه

ادامه مطلب...

کشتار بی‌سروصدای اسلحه‌ گرم در ایران

اخبار مربوط به کشتارهای سلاح گرم در ایالات متحده همانند دیگر اخبار جرائم بسیار فراتر از اخبار جرائم و کشتارها

ادامه مطلب...