گفتگوی نگام با آرمان مرتضوی فعال حقوق کودکان کار و خیابانی وخواننده سبک اعتراضی / معضلات کودکان کار در ایران و نابسامانی های موجود

نگام ، سرویس گفتگو _ در نوبت گفتگوی امروز همکلام شدیم با آقای آرمان مرتضوی ، فعال حقوق کودکان کار

ادامه مطلب...

زندگی از چشم کودکان کار؛ از تامین هزینه اعتیاد پدر تا قطع انگشتان

نگام، اجتماعی – زندگی برای کودکان خیابانی ملغمه‌ای است از فقر، اجبار و طمع خانواده تا نفس کشیدن در میانه

ادامه مطلب...

ساماندهی کودکان کار و خیابانی در ۶ ماه دوم امسال

نگام ، سازمان های غیردولتی _ معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از ساماندهی کودکان کار و خیابانی در ۶

ادامه مطلب...