⏯ صد ثانیه، هفته ۸۱

  رویدادهای ایران در هفته گذشته

ادامه مطلب...

ساعتی قبل اورست به دست قیچی ساز فتح شد.

عظیم قیچی ساز اورست را به زانو در آورد به گفته فدراسیون کوهنوردی ایران ،عظیم قیچی ساز دقایقی پیش بام

ادامه مطلب...