اخبار روز فرهنگ و هنر ؛ گزارش جالب از دلال هایی که “نویسنده” تولید می کنند! / گزارش نیویورک تایمز درباره مسیح علینژاد؛ زنی که موهایش جمهوری اسلامی را می ترساند

نگام ؛ فرهنگ و هنر _ توران خانم علیه میانمایگی ؛ اختصاص عواید کنسرت چکناوریان به کودکان کار ؛ پلیس

ادامه مطلب...