⏯ گفتگوی نگام با شاهین میلانی، حقوقدان و فعال مدنی

ادامه مطلب...

گفتگوی نگام با شاهین میلانی، حقوقدان و فعال مدنی: کسانی که دنبال دموکراسی و سکولار هستند کاندیدایی در این سیستم ندارند

نگام، گفتگو –  با شاهین میلانی، حقوقدان و فعال مدنی مقیم آمریکا همکلام شدیم تا کمی در مورد انتخابات در

ادامه مطلب...