یهودی واقعی کیست؟ / اسرائیل قانون جنجالی ‘کشور یهود’ را تصویب کرد

نگام ؛ بین الملل _ مجلس اسرائیل قانون جنجالی را به تصویب رسانده که مطابق آن این کشور منحصرا به

ادامه مطلب...