⏯ صد ثانیه، هفته ۷۷

  صد ثانیه، هفته ۷۷  

ادامه مطلب...

«چراغ سبز آژانس» یا «عبور از خط قرمز رهبر»

کیهان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را «بی‌صداقت و غیرمستقل» متهم و نوشته است: اظهارات آمانو مبنی بر پیشرفت در زمینه برخی دسترسی‌ها، این نگرانی را ایجاد می‌کند که ممنوعیت‌های مربوط به بازرسی از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان، نادیده گرفته شده باشد.

ادامه مطلب...