اخبار روز اجتماعی ؛ اعتراضات در شهر کازرون ‘به خشونت کشیده شد’

نگام ، اجتماعی _ ۴۰۰ هزار تن در کرمانشاه حاشیه‌نشین هستند، نیمی از بافت شهری جوانرود و صحنه فرسوده است

ادامه مطلب...