اگر مقصود از انقلابی عمل کردن، زدن و ریختن و کشتن و پاشیدن و پا روی همه اصول و قانون و مقررات گذاشتن باشد البته دولت و شخص بنده انقلابی نیستیم._ محسن افخمی

نگام، سیاسی_ مهندس بازرگان در نامه انتقادی معروف به «۹۰ امضایی» که در دوران سازندگی خطاب به هاشمی رفسنجانی نقش

ادامه مطلب...

صاحب خانه شدن تمام کارتن خواب های ایران در کمتر از شش ماه……..

گنه کرد در بلخ آهنگری       به شوشتر زدند سر مسگری حکایت، حکایت تازه ای نیست، سالهای سال

ادامه مطلب...