اتحاد رمز پیروزی بر خامنه ای

مهرداد شاکری جریان های مختلف اپوزیسیون سال هاست سعی دارند شرایط موجود در کشور را تغییر دهند و آرامش و

ادامه مطلب...

دزدان دریایی مدرن

مهرداد شاکری نیروهای سپاه ایران یک نفت کش کوچک را در آبهای ساحلی ایران توقیف کرده اند خلیج فارس یکی

ادامه مطلب...

خامنه ای و روزهای بر باد رفته

مهرداد شاکری خامنه ای رهبر خیال ها و اوهام بزرگ و دست نیافتنی ست رهبر شعارهای یک بار مصرف است

ادامه مطلب...

برجام موشکی

مهرداد شاکری ایران مذاکره درباره موشک ها را پذیرفته، این خبری بود که از طرف وزیرامورخارجه ایران منتشر و سپس

ادامه مطلب...

خامنه ای در پیاده رو مرگ

مهرداد شاکری تاریخ پر است از ظالمان و دیکتاتورهایی که در سال های حکمرانی خود از تمام توان خود برای

ادامه مطلب...

فروپاشی بزرگ اقتصادی

مهرداد شاکری اگر اتفاق خاص و تازه و امیدوارکننده ای در یکی دوماه آینده رخ ندهد و تحریم ها همچنان

ادامه مطلب...

خامنه ای و استراتژی ایجاد ناامنی جهانی

مهرداد شاکری رهبر ایران برای فرار از مشکلات متعدد داخلی و منطقه ای و جهانی به جای آنکه اشتباهات گذشته

ادامه مطلب...

افزایش آشپزخانه های ساخت مواد مخدر صنعتی در پی تشدید فقر در ایران

مهرداد شاکری تهران و کرج به عنوان کلان شهرهای ایرانی همزمان با گسترش فقر و بی کاری و فساد و

ادامه مطلب...

خامنه ای و کارنامه ای سیاه

مهرداد شاکری اگر بخواهیم نگاهی گذرا و اجمالی به ۳۱ سال رهبری سیدعلی خامنه ای به ایران و گروه های

ادامه مطلب...

خامنه ای رهبر پرچم ها و پلاکاردها

مهرداد شاکری اگر به همه سفرهای رهبر ایران به استان ها و شهرهای مختلف نگاه کنیم چیزی که بیش از

ادامه مطلب...

گاندو کپی دست هزارم جیمزباند

مهرداد شاکری سریال گاندو پیش از آنکه یک سریال پلیسی امنیتی باشد کپی دست هزارم فیلمهای جیمزباند دهه ۹۰ میلادی

ادامه مطلب...

ماجرای سیدحسن نصرالله و خامنه ای

مهرداد شاکری پیش از خروج امریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم های کم سابقه و شدید امریکا علیه

ادامه مطلب...

تن فروشی بخاطر فقر فقط شبی ۲ دلار

مهرداد شاکری انقلابیون ۵۷ حتی در بدترین تصوراتشان هم نمی دیدند که روزی فرا برسد که فقر در ایران چنان

ادامه مطلب...

خامنه ای و آخرین انتخابات

مهرداد شاکری پبش تر در گفتارهای مختلف از وخامت حال خامنه ای و پیشرفت بیماری وی با شما سخن گفته

ادامه مطلب...

مترسکی به نام سپاه

اگر ایران را به یک گندم زار سرسبز و آباد تشبیه کنیم که حشره های موذی بسیاری چشم طمع به

ادامه مطلب...