در یک نظرسنجی از ۱۷۰۰ فعال اقتصادی شناسایی شد ۳ چالش اصلی فضای کسب و کار ایران

نگام، اقتصادی – نتایج نظرسنجی از ۱۷۰۰ فعال اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۹۶ نشان

ادامه مطلب...