⏯ اقدام مهم در زمینه اتمام خرافات

    اقدام مهم در زمینه اتمام خرافات   برای دیدن برنامه های تلویزیون نگام در کانال یوتیوبی زیرعضو شوید

ادامه مطلب...

⏯ کلیپی کوتاه و کمتر دیده‌شده از صحبت‌های مرحوم آیت الله هاشمی درباره مجالس عُمرکُشان

    کلیپی کوتاه و کمتر دیده‌شده از صحبت‌های مرحوم آیت الله هاشمی درباره مجالس عُمرکُشان   برای دیدن برنامه

ادامه مطلب...

⏯ گارد ریل‌ های واقعی را اینجا ببینید

    گارد ریل‌ های واقعی را اینجا ببینید   برای دیدن برنامه های تلویزیون نگام در کانال یوتیوبی زیرعضو

ادامه مطلب...

⏯ حمایت رییس جمهور از بکارگیری جوانان به جای بازنشستگان در دولت

    حمایت رییس جمهور از بکارگیری جوانان به جای بازنشستگان در دولت   برای دیدن برنامه های تلویزیون نگام

ادامه مطلب...

⏯ آمار‌های سازمان صداوسیما چقدر با واقعیت تطابق دارد؟

    آمار‌های سازمان صداوسیما چقدر با واقعیت تطابق دارد؟   برای دیدن برنامه های تلویزیون نگام در کانال یوتیوبی

ادامه مطلب...

⏯ سرقت مسلحانه از طلا فروشی و کشتن صاحب طلا فروشی در گتوند خوزستان!

    سرقت مسلحانه از طلا فروشی و کشتن صاحب طلا فروشی در گتوند خوزستان!     برای دیدن برنامه

ادامه مطلب...

⏯ کشف کارخانه تولید ترشی و ادویه غیربهداشتی در حمیدیه اهواز..!!

    کشف کارخانه تولید ترشی و ادویه غیربهداشتی در حمیدیه اهواز..!!     برای دیدن برنامه های تلویزیون نگام

ادامه مطلب...

⏯ یک نمونه از صدهاهزار دانش‌آموز کرمان و سیستان و هرمزگان و کردستان که در چنین مدارسی درس میخوانند

    یک نمونه از صدهاهزار دانش‌آموز کرمان و سیستان و هرمزگان و کردستان که در چنین مدارسی درس میخوانند

ادامه مطلب...

⏯ روایتی از زندگی شهید زنده سید نورخدا موسوی که به تازگی درگذشت

    روایتی از زندگی شهید زنده سید نورخدا موسوی که به تازگی درگذشت     برای دیدن برنامه های

ادامه مطلب...

⏯ انتقاد رییس جمهور از صداوسیما: تلویزیون در اطلاع رسانی انصاف داشته باشد…

    انتقاد رییس جمهور از صداوسیما: تلویزیون در اطلاع رسانی انصاف داشته باشد… برای دیدن برنامه های تلویزیون نگام

ادامه مطلب...