عکس طنز روز : درحاشیه تشویق تیم ملی توسط رییس‌جمهور در منزل / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : درحاشیه تشویق تیم ملی توسط رییس‌جمهور در منزل   کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : از پیش بینیم خوشتون اومد؟

 

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : سخن بزرگان ؛ این قسمت: تبریک با منت! / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : سخن بزرگان ؛ این قسمت: تبریک با منت!   کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : بفرمایید شام ویژه بچه های کانادا با حضور محمود خاوری و رفقا / ساسان خادم

عکس طنز روز : بفرمایید شام ویژه بچه های کانادا با حضور محمود خاوری و رفقا   کاری از :

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : باقیمت دلار نمیشه ازدواج کرد؛باقیمت سکه هم نمیشه جدا شد / ایمان خاکسار

عکس طنز روز : باقیمت دلار نمیشه ازدواج کرد؛باقیمت سکه هم نمیشه جدا شد   کاری از : ایمان خاکسار

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : در حاشیه ی فروش * زِهِ بغل* پراید به عنوان آپشن / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : در حاشیه ی فروش * زِهِ بغل* پراید به عنوان آپشن   کاری از :

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : شروع تحریم‌های جدید گوگل علیه ایران / شهرونگ

شروع تحریم‌های جدید گوگل علیه ایران سروش:۵میلیارد می‌گیرم گوگلتون‌‌هم میشم   عکس طنز روز : شروع تحریم‌های جدید گوگل علیه

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : برکناری مردم به دلیل شنیدن خبر / ثنا حسین پور

  عکس طنز روز : برکناری مردم به دلیل شنیدن خبر   کاری از : ثنا حسین پور

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : ماجراهای سحر قریشی / احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : ماجراهای سحر قریشی   کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : مکالمه تاج و کی‌روش در حاشیه خبر ندادن کفش توسط نایک به تیم ملی/ احمدرضا کاظمی

  عکس طنز روز : مکالمه تاج و کی‌روش در حاشیه خبر ندادن کفش توسط نایک به تیم ملی  

ادامه مطلب...