عکس طنز روز : مبارزه با گرانی به سبک ایرانی! / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : مبارزه با گرانی به سبک ایرانی! کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : گرانیِ پوشک بچه / حسین پور

عکس طنز روز : گرانیِ پوشک بچه کاری از : حسین پور

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : با روحانی تا ۱۴۰۰ و دیگر هیچ . . .

  عکس طنز روز : با روحانی تا ۱۴۰۰ و دیگر هیچ . . .

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : واکنش شدیدالحن یک آقازاده به کمبود پوشک!

عکس طنز روز : واکنش شدیدالحن یک آقازاده به کمبود پوشک!

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : احتکار کننده ۳۶۰۰ تن برنج در سفر حج به سر می برد

عکس طنز روز : احتکار کننده ۳۶۰۰ تن برنج در سفر حج به سر می برد

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : چت امیر مهدی ژوله و رئیس سازمان صدا و سیما / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : چت امیر مهدی ژوله و رئیس سازمان صدا و سیما کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : اثر حرافی‌ها بر صرافی‌ها / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : اثر حرافی‌ها بر صرافی‌ها کاری از :  احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : شاهکار ریاضی و محاسبات در رای‌گیری مجلس / شرح در متن

  شاهکار ریاضی و محاسبات در رای‌گیری مجلس از ۲۷۲ نماینده حاضر ۲۷۲نفر رای دادن ولی ۹۹٪ هست بدون رای

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : شعارهای پیشنهادی خودجوش / احمدرضا کاظمی

عکس طنز روز : شعارهای پیشنهادی خودجوش کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...

عکس طنز روز : نامتعارف بودن موی مهمان در شبکه دو سیما / “احمدرضاکاظمی”

عکس طنز روز : نامتعارف بودن موی مهمان در شبکه دو سیما کاری از : احمدرضا کاظمی

ادامه مطلب...