ترامپ نوروز را تبریک گفت: برای سال‌ها، من از دوستی با ایرانی-آمریکایی‌ها لذت زیادی برده‌ام؛ کسانی که در تاریخ معاصر آمریکا از موفق‌ترین گروه‌های مهاجر به کشور ما بوده‌اند

نگام ، بین الملل _ رییس جمهور آمریکا در پیامی فرا رسیدن نوروز را به ایرانیان و ملت‌هایی که آن

Read more