اسنپ و زن ستیزی

مهرداد شاکری

این روزها یکی از مردان زن ستیز بسیجی که از قضا راننده شرکت اسنپ می باشد با پیاده کردن خانمی که حجاب خود را رعایت نکرده در وسط بزرگراه به بحث داغ جامعه تبدیل شده و آن راننده اسنپ کم کم دارد به عنوان یک قهرمان ملی از شهدا هم جلو میزند و مسولان کشوری و لشکری با وی عکس یادگاری می گیرند و صدا و سیما برایش برنامه اختصاصی می سازد و همچنان هم این تشویق ها ادامه دارد اما مردم ما از یک نکته مهم غافل شده اند که این حرکات حاکمیت دقیقا زن ستیزانه می باشد و حاکمیت در حال له کردن زنان با بهانه های مختلف می باشد
اگر ساکت بنشینیم چند ماه دیگر هیچ زن ایرانی جرات نمی کند پا از خانه بیرون بگذراد و هر بی شرفی به خودش اجازه می دهد هر طور بخواهد با زنان و دختران جامعه برخورد کند و قهرمان ملی شود
نگذاریم زن ستیزها اینچنین آزاد به له کردن زن ایرانی ادامه دهند
بیایید آزادی را به زنان و بانوان ایرانی برگردانیم